ساعت سرور : 08:06 PM
به روزرسانی : 12:00 AM
     operator Admin Pioneer Moderator
Avatar
Posts: 33
Member Since: 01-27-2016
PM User
Achievements Completed
Posted: 01/28/2016 01:21:52
میانگین کلیک زیرمجموعه های خود را به صورت روزانه در ادامه همین تاپیک اعلام کنید
نخوه محاسبه میانگین :
تعداد کل کلیک زیرمجموعه ها تقسیم بر تعداد کل زیرمجموعه ها عدد حاصل میانگین خواهد بود .

     cardun
Avatar
Posts: 7
Member Since: 10-09-2015
PM User
Achievements Completed
Valued Advertiser
Posted: 01/28/16 10:01:09
93.71
 

     cardun
Avatar
Posts: 7
Member Since: 10-09-2015
PM User
Achievements Completed
Valued Advertiser
Posted: 01/28/16 09:53:27
با توجه به بررسی های من میانگین نسبت به اسکریپت قبلی 43% کاهش داشته
 

     sparco1362
Male Avatar
Posts: 2
Member Since: 01-15-2016
PM User
Achievements Completed
1 Cashout Valued Advertiser
Posted: 01/30/16 12:08:22
دیروز 1.55 ...
البته هنوز نمیدونم روال کار جدید سایت چطور هستش چون یه مدت نبودم دلم برای تئوباکس تنگ شده بود !
 

     cardun
Avatar
Posts: 7
Member Since: 10-09-2015
PM User
Achievements Completed
Valued Advertiser
Posted: 01/30/16 12:33:06
میانگین کلیک زیرمجموعه های خود را به صورت روزانه در ادامه همین تاپیک اعلام کنید
نخوه محاسبه میانگین :
تعداد کل کلیک زیرمجموعه ها تقسیم بر تعداد کل زیرمجموعه ها عدد حاصل میانگین خواهد بود .


این روش محاسبه صحیح نیست،مسلما وقتی تعداد زیرمجموعه ها ثابت باشه با توجه به ثبت کلیک هر روزه برای این تعداد میانگین افزایش پیدا میکنه.
این میانگین وقتی صحیحه که شما آمار کلیک های روزانه زیرمجموعه هارو داشته باشید تا بتونید امروزو با روز قبل مقایسه کنید
 

     cardun
Avatar
Posts: 7
Member Since: 10-09-2015
PM User
Achievements Completed
Valued Advertiser
Posted: 01/30/16 08:03:50
پریروز 1.24
دیروز 1.58
اسکریپت قبلی 1.95
 

     emad
Male Avatar
Received: $2067000
Balance: $13,897,180.667
Referrals: 0
Posts: 99
Member Since: 03-10-2014
PM User
Achievements Completed
5 Cashouts Valued Advertiser
Posted: 01/31/16 08:39:55
94/11/10
1.45
 
سکوت همیشه نشانه ی تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست، مایکل فوکارت

     sparco1362
Male Avatar
Posts: 2
Member Since: 01-15-2016
PM User
Achievements Completed
1 Cashout Valued Advertiser
Posted: 01/31/16 05:13:40
94/11/10
1.34
 

     emad
Male Avatar
Received: $2067000
Balance: $13,897,180.667
Referrals: 0
Posts: 99
Member Since: 03-10-2014
PM User
Achievements Completed
5 Cashouts Valued Advertiser
Posted: 02/01/16 08:53:34
94/11/11
1.72
 
سکوت همیشه نشانه ی تایید حرف طرف مقابل نیست گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست، مایکل فوکارت

     afifeh
Male Avatar
Received: $186000
Balance: $924,031.167
Referrals: 1
Posts: 10
Member Since: 11-11-2014
PM User
Achievements Completed
1 Cashout
Posted: 02/01/16 09:02:32
1.58
 

     afifeh
Male Avatar
Received: $186000
Balance: $924,031.167
Referrals: 1
Posts: 10
Member Since: 11-11-2014
PM User
Achievements Completed
1 Cashout
Posted: 02/02/16 09:21:59
12/10/94
1.44
 

Page 1 of 512 3 > Last